تمدن اسلامی و دین پژوهی -

تمدن اسلامی و دین پژوهی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر سیدجمال الدین میرمحمدی
p-issn: ۲۶۷۶-۴۸۳۰
صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم (ص)
سردبیر: دکتر مرتضی شیرودی
مدیر داخلی: دبیر تخصصی: دکتر حبیب زمانی محجوب
مدیر اجرایی: دکتر آرمان فروهی
هیئت تحریریه: علی نقی امیری، سیامک باقری چوکامی، حسن تلاشان، محمدعلی چلونگر، قاسم شبان نیا، علی شیرخانی، مرتضی شیرودی، اسحاق طاهری، مهدی فرمانیان، علی اکبر کجباف، شریف لک زایی، نجف لک زایی، علی نجات بخش اصفهانی، عمار عبودی محمد حسین نصار، هادی عبدالنبی محمد التمیمی
آدرس: قم، زنبیل آباد، بلوار فردوسی، نبش کوچه 10 ، ساختمان باران، واحد1
تلفن: ۰۲۵۳۲۹۰۸۵۵۷
وب سایت: http://mag.tamadonpajooh.ir/
کد پستی: ۳۷۱۶۸۸۹۵۴۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات