راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی -

راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۶۷۶-۷۲۹۵
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: حکیم سحاقی
سردبیر: علی محمدی
مدیر اجرایی: نجات امیری
هیئت تحریریه: سیروس عالی پور بیرگانی، یوسف جاسمی، عزیز سواری، جعفر بهادری خسروشاهی، صالح روستا، علی قاسمی، صفیه عبداللهی، ندا سلمانی، شهین حیاتی
تلفن: ۰۹۲۲۲۵۲۳۱۳۳
وب سایت: https://www.ijpk.ir/fa/
پست الکترونیکی: info@ijpk.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳