مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
سازمان همکار: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۶
مدیر مسئول: مریم قبادی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محسن قاسم پور
مدیر داخلی: فاطمه بدوی
هیئت تحریریه: فروغ پارسا، نصرت نیلساز، آزیتا افراشی، احمد پاکتچی، پروین ترکمنی آذر، هدایت جلیلی، اعظم پویازاده، کبری روشنفکر، جعفر نکونام
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: http://quranicstudies.ihcs.ac.ir/
پست الکترونیکی: isqs.journal@gmail.com
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷