دولت پژوهی ایران معاصر (دولت پژوهی انقلاب اسلامی سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

دولت پژوهی ایران معاصر (دولت پژوهی انقلاب اسلامی سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)

عنوان این نشریه از تاریخ 1402/03/20 از مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران به دولت پژوهی انقلاب اسلامی و سپس به دولت پژوهی ایران معاصر تغییر یافته است.


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۴۰۱
مدیر مسئول: دکتر مهدی سیاوشی
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین(ع)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: دکتر عباسعلی رهبر
مدیر داخلی: دبیر تخصصی: سعید محمدی
هیئت تحریریه: دکتر حجت الله ایزدی، دکتر مجید بذرافکن، دکتر ابراهیم برزگر، دکتر مجید بهستانی، دکتر ناصر جمالزاده، دکتر حسین حسینی جیردهی، دکتر محمدباقر خرمشاد، دکتر مجتبی زارعی، دکتر فرهاد قاسمی، دکتر مصطفی ملکوتیان، دکتر مظفر نامدار، دکتر عباسعلی رهبر
وب سایت: https://irsj.ihu.ac.ir/
پست الکترونیکی: irsj@ihu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰