زبان و زبانشناسی - نشریه علمی (وزارت علوم)

زبان و زبانشناسی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن زبان شناسی ایران

مدیر مسئول: مصطفی عاصی

سردبیر: یحیی مدرسی تهرانی

مدیر داخلی: گلرخ سعیدنیا

هیئت تحریریه: محمدرضا باطنی؛ یدالله ثمره؛ محمدتقی راشدمحصل؛ ویدا شقاقی؛ کورش صفوی؛ مصطفی عاصی؛ فرزانه فرح؛ ایران کلباسی؛ شهین نعمت زاده؛ رضا نیلی پور؛ حسین وثوقی

نشانی:  تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه اول، اتاق 117

تلفن: 88690022(021)     فکس: 88690023(021)

وب سایت: http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک: journal@lsi.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
سازمان همکار: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۲ تیر ۱۳۸۴
ناشر: انجمن زبان‌شناسی ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵