پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۴۲۳-۷۷۷۹
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۳
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر علی حسینی
مدیر مسئول: دکتر مهران مقصودی
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۳۸۳-۱۴۵۶
صاحب امتیاز: موسسه جغرافیا
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر کرامت اله زیاری
مدیر داخلی: دکتر سعید زنگنه شهرکی
هیئت تحریریه: دکتر احمد پوراحمد، دکتر محمدرضا پورمحمدی، دکتر حمیدرضا وارثی، دکتر محمدرحیم رهنما، دکتر مسعود تقوایی، دکتر عیسی ابراهیم زاده، دکتر مهدی قرخلو، دکتر حسنعلی فرجی سبکبار، دکتر علی موحد، دکتر فرشاد نوریان
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، دانشکده جغرافیا، ساختمان شماره 2، طبقه 6، اتاق 608، دفتر مجله پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری
تلفن: ۰۲۱۶۱۱۱۳۶۸۱
وب سایت: https://jurbangeo.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: urbangeo@ut.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸