دانش های بومی ایران - نشریه علمی (وزارت علوم)

دانش های بومی ایران (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۲۵۳۸-۲۵۴۳
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۳
جانشین سردبیر/قائم مقام: مرتضی سالمی قمصری
مدیر مسئول: محمدحسین پناهی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
p-issn: ۲۳۴۵-۶۰۱۹
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: مرتضی فرهادی
هیئت تحریریه: عزت اله سام آرام، جعفر هزارجریبی، اسماعیل شهبازی، محمدحسین پاپلی یزدی، ناصر فکوهی، حسین بارانی، حسین محمدزاده***اعضای هیات تحریریه بین المللی: لورانس دنیا کتبی
آدرس: تهران - تقاطع همت و شریعتی - خیابان داوود گل نبی (کتابی) - نبش خیابان ناصری - دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۰۹
وب سایت: https://qjik.atu.ac.ir/
پست الکترونیکی: qjik@atu.ac.ir
کد پستی: ۱۵۴۴۹۱۵۱۱۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸