حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه -

حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه

این نشریه تا شماره 32 بهار 1398 با نام «پژوهش حسابداری» و از تابستان 1398 تا پاییز 1399 با نام «پژوهش حسابداری و حسابرسی» و از آن به بعد با نام «حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه» منتشر شده است.


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۷۱۷-۴۲۳۹
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: دکتر پریسا سادات بهبهانی نیا
مدیر مسئول: دکتر علی رحمانی
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
p-issn: ۲۷۱۷-۴۲۲۰
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)
سردبیر: دکترجعفر باباجانی
مدیر اجرایی: دکتر اعظم پاک خصال
هیئت تحریریه: دکتر محمد حسین ستایش، دکتر محسن دستگیر، سید حسین سجادی، دکتر غلامرضا سلیمانی امیری، دکتر شهناز مشایخ، دکتر مهناز ملانظری، دکتر ذبیح الله رضایی، دکتر حسن یزدی فر
آدرس: تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دفتر نشریات
تلفن: ۰۲۱۸۵۶۹۲۳۷۵
وب سایت: https://jaacsi.alzahra.ac.ir/
پست الکترونیکی: jaacsi@alzahra.ac.ir
کد پستی: ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹