مدیریت سازمان های دولتی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مدیریت سازمان های دولتی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۵۳۸-۶۰۰X
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۹۳
مدیر مسئول: دکــتــر رضـــا نـجــــاری
ناشر: دانشگاه پیام نور
p-issn: ۲۳۲۲-۵۲۲X
صاحب امتیاز: دانـشـگـاه پــیــام نـــور
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمدعلی سرلک
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: دکتر زیبا محمدزاده روشتی
مدیر اجرایی: دکتر علی قربانی
هیئت تحریریه: دکتر سید علی اکبر احمدی، دکتر علی اصغر پور عزت، دکتر رضا رسولی، دکتر فتاح شریف زاده، دکتر لطف الله فروزنده، دکتر علی رضا موغلی، میرعلی سیدنقوی، دکتر اکرم هادی زاده
آدرس: تهران، بلوار فرمانیه، دیباجی شمالی، خیابان شهید حاج محمد نوریان، کوچه شهناز، کوچه صفا.
تلفن: ۰۹۳۷۱۷۵۵۸۲۹
وب سایت: https://ipom.journals.pnu.ac.ir/
پست الکترونیکی: ipom@pnu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵