انسان پژوهی دینی - علمی-پژوهشی

انسان پژوهی دینی

 


 

 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

 

دوره انتشار: دوفصلنامه

 

صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

 

مدیر مسئول: حمید قنبری

 

سردبیر: اسحاق طاهری

 

مدیر اجرایی: مهدی جلالوند

 

هیئت تحریریه: احمد بهشتی، محمد محمدرضایی، عبدالحسین خسروپناه، علیرضا قائمی نیا، عین الله خادمی، حبیب الله طاهری، حسن معلمی، عبدالله حاجی صادقی، احمد شفیعی

 

وب سایت: http://journal.smc.ac.ir

 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ دی ۱۳۹۰
ناشر: مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱