اسلام و پژوهش های تربیتی - علمی-پژوهشی (حوزوی)

اسلام و پژوهش های تربیتی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: دو فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تحریریه: اسدالله طوسی
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
p-issn: x۴۳۴-۸۰۰۲
صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
سردبیر: محمدجواد زارعان
مدیر اجرایی: سیدحسن حسینی امینی
هیئت تحریریه: علیرضا اعرافی، مسعود جان‌بزرگی، علی حسین زاده، سیداحمد رهنمایی، محمدجواد زارعان، محمدناصر سقای بی‌ریا، عباسعلی شاملی، سیدمحمد غروی
آدرس: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره ـ طبقه چهارم
وب سایت: http://eslampajoheshha.nashriyat.ir/
پست الکترونیکی: ier@qabas.net

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸