عیار پژوهش در علوم انسانی (پژوهش سابق) -

عیار پژوهش در علوم انسانی (پژوهش سابق)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: احمدحسین شریفی
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
سردبیر: احمدحسین شریفی
مدیر اجرایی: حمید خانی
هیئت تحریریه: حسین بستان (نجفی)، محمود رجبی، سیدحسین شرف‌الدین، احمدحسین شریفی، محمد فتحعلی‌خانی، سیف‌الله فضل الهی قمشی، نعمت‌الله کرم‌اللهی
آدرس: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره ـ طبقه چهارم
وب سایت: http://pajohesh.nashriyat.ir/
پست الکترونیکی: pazuhesh@qabas.net
فکس: ۰۲۵۳۲۹۳۴۴۸۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲