هویت شهر

هویت شهر

هویت شهر سال چهارم بهار و تابستان 1389 شماره 6 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

بررسی عوامل محیطی موثر در نوسازی بافتهای فرسوده شهری به منظور افزایش امنیت محلی (نمونه موردی: بافت فرسوده محله نعمت آباد منطقه 19 تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

محورهای شاخص شهری و دالان های بوم شناسانه رودها (ارتقای هویت مکانی با تأکید بر مسیرهای پیاده گردشگری)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۷۴
۱۱.

استفاده از توابع رستری محیط GIS در طراحی شهری هماهنگ (نمونه موردی طرح توسعه پردیس مرکزی دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۶۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴