هویت شهر - علمی-پژوهشی

هویت شهر


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ اسفند ۱۳۸۸
مدیر مسئول: دکتر حمید ماجدی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۱۷۳۵-۹۵۶۲
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر فرح حبیب
مدیر داخلی: دکتر مریم چشمه قصابانی
مدیر اجرایی: دکتر مریم قلمبر دزفولی
هیئت تحریریه: دکتر ایرج اعتصام، دکتر سید محسن حبیبی، دکتر بهناز امین زاده، دکتر اسفندیار زبر دست، دکتر محمد مهدی عزیزی، دکتر علی غفاری، دکتر محمد نقی زاده، دکتر هاشم هاشم نژاد
آدرس: تهران، پونک، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان کتابخانه مرکزی،طبقه سوم
تلفن: ۰۲۱۴۴۸۶۱۶۸۱
وب سایت: http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/
پست الکترونیکی: hoviatshahr@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات