هویت شهر - نشریه علمی (وزارت علوم)

هویت شهر (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
e-issn: ۲۶۷۶-۵۴۸۹
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ اسفند ۱۳۸۸
مدیر مسئول: دکتر فرح حبیب
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۱۷۳۵-۹۵۶۲
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر فرح حبیب
مدیر داخلی: مریم قلمبر دزفولی
هیئت تحریریه: دکتر ایرج اعتصام، دکتر بهناز امین زاده، دکتر فرح حبیب، دکتر اسفندیار زبر دست، دکتر زهرا سادات سعیده زرآبادی، دکتر محمد مهدی عزیزی، دکتر مهیار عارفی، دکتر علی غفاری، دکتر رامین کیوانی، دکتر حمید ماجدی، دکتر خسرو موحد، دکتر هاشم هاشم نژاد
آدرس: تهران، پونک، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان کتابخانه مرکزی،طبقه سوم
تلفن: ۰۲۱۴۴۸۶۱۶۸۱
وب سایت: http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/
پست الکترونیکی: hoviatshahr@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴