هویت شهر

هویت شهر

هویت شهر سال هفتم تابستان 1392 شماره 14 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

سیر تحولات فرمى در طراحى معمارى بناهاى فرهنگى در معمارى معاصر ایران (سه دهه ى پس از انقلاب اسلامى)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
۸.

بررسى انطباق طرح هاى توسعه و عمران جدید کشور با ویژگى هاى طرح ساختارى راهبردى (مطالعه موردى: طرح توسعه و عمران شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴