گنجینه اسناد

گنجینه اسناد

گنجینه اسناد پاییز 1390 شماره 83

مقالات

۵.

ارائه الگوی پیشنهادی برای مدیریت عکس های رقمی معاونت اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (آرشیو ملی ایران) بر مبنای الگوی مرجع نظام اطلاعاتی آرشیوی باز( اُ. ای. آی. اس.)

تعداد بازدید : ۱۰۸۵ تعداد دانلود : ۴۹۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۹