گنجینه اسناد - نشریه علمی (وزارت علوم)

گنجینه اسناد (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
e-issn: ۲۵۳۸-۲۲۶۸
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ آبان ۱۳۸۹
مدیر مسئول: غلامرضا عزیزی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
p-issn: ۱۰۲۳-۳۶۵۲
صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران- پژوهشکده اسناد
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: سعید رضایی شریف آبادی
مدیر داخلی: سارا سلطانی
مدیر اجرایی: سید محمود سادات بیدگلی
هیئت تحریریه: ری ادموندسون، تری ایستوود، سید امیرمسعود شهرام نیا، غلامرضا فدایی، عبدالحسین فرج پهلو، حسین میرجعفری، مرتضی نورایی، محمدباقر وثوقی، سعید رضایی شریف آبادی، مهدی فرهانی منفرد، غلامرضا عزیزی
آدرس: تهران، میرداماد، خیابان شهید بهزاد حصاری (رازان جنوبی)، ساختمان گنجینه اسناد ملی ایران
تلفن: ۰۲۱۸۱۶۲۵۶۲۱
وب سایت: http://ganjineh.nlai.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸