اطلاع یابی و اطلاع رسانی

اطلاع یابی و اطلاع رسانی

اطلاع یابی و اطلاع رسانی سال دوم بهمن 1387 شماره 16

مقالات

۱.

رونمایی از بزرگ ترین کتاب جهان در شهر کرد / آغاز ثبت نام ناشران داخلی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

۳.

امکان سنجی ارائه خدمات اشائه گزینشی اطلاعات به اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

۴.

معیاری برای ارزیابی دسترس پذیری وب

گفتگوها

۲.

به همت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نخستین همایش تخصصی کتابخانه دیجیتال در اهواز برگزار شد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴