اطلاع یابی و اطلاع رسانی

اطلاع یابی و اطلاع رسانی

اطلاع یابی و اطلاع رسانی سال دوم مرداد 1387 شماره 10

مقالات

۲.

کانادا به هیئت ایرانی برای شرکت در اجلاس جهانی کتابداری ویزا نداد / شرح ویژگی های وب سایت پورتر

۴.

مسابقه های ویدیویی جدیدترین ترفند در کتابخانه شماست

۸.

کالبد شکافی تعامل جامعه اطلاعاتی و اقتصاد دیجیتالی در عصر حاضر

۹.

شکاف دیجیتالی در جامعه جهانی و ایران و .

۱۴.

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی شهرداری اصفهان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴