ایران شناسی

ایران شناسی

ایران شناسی سال دوازدهم تابستان 1379 شماره 46

مقالات

۶.

سهم کشمیر در ترویج و پیشرفت زبان و ادبیات فارسی (1) (به یاد استاد بزرگوار و فقید شادروان غلامحسین یوسفی، استاد زبان و ادبیات فارسی، مشهد، ایران)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۴۲۷
۸.

بررسی ترجمه ی داستانهای کوتاه صادق هدایت (1)

۱۵.

نقد و بررسی کتاب (حکایت بلوچ - دکتر محمود زند مقدم)

۱۸.

بیم از رقص (رقص بداهه ی یک نفری در جهان ایرانی - نوشته ی آنتونی شی)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷