بانوان شیعه

بانوان شیعه

بانوان شیعه 1387 شماره 18

مقالات

۶.

فصل جدید مشارکت سیاسی زنان در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳۸
برقراری حکومت اسلامی در ایران تحت رهبری امام خمینی و جانفشانی های زنان و مردان این مرز و بوم فرصتی را به وجود آورد تا مساله مشارکت سیاسی زنان مورد بازنگری قرار گیرد.این در حالی است که رهبری نظام به عنوان یک متفکر تاثیرگذار خواستار فراهم آوردن زمینه افزایش مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی بود