بهارستان سخن (ادبیات فارسی آزاد خوی)

بهارستان سخن (ادبیات فارسی آزاد خوی)

ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد اسلامی خوی) 1384 شماره 3 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۳.

شعر تجسمی و صدا معنائی در سبک آذربایجانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: شعر تجسمی صدا معنائی حرف گرایی تکرار حروف و کلمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۴ تعداد دانلود : ۹۲۶
۴.

سیمای حضرت فاطمه (س) در آئینه ادب فارسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

بازتاب قرارداد 1919 میلادی در مطبوعات و آثار اهل قلم: در ارتباط با آن (میرزاده عشقی - فرخی یزدی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

باورهای عامیانه در شعر صائب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۹.

ابن عربی، بنیانگذار جهان بینی عرفانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۱۴.

بررسی واژه ی رحمت از دیدگاههای مختلف(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)