بهارستان سخن (ادبیات فارسی آزاد خوی) - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

بهارستان سخن (ادبیات فارسی آزاد خوی)


صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

مدیرمسئول: دکتر احمد شوقی نوبر

سردبیر: دکتر احمد فرشبافیان صافی

هیات تحریریه: دکترناصر علیزاده، دکتر احمد فرشبافان صافی، دکتر سعیده قره آغاجلو، دکتر فاطمه مدرسی

نشانی: کیلومتر5 جاده خوی، سلماس، دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پستی: 175-58135

تلفکس:  2552677(0261)

وب سایت: www.iaukhoy.ac.ir

پست الکترونیک:literature@iaukhoy.ac.ir


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول