بهارستان سخن (ادبیات فارسی آزاد خوی)

بهارستان سخن (ادبیات فارسی آزاد خوی)

ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد اسلامی خوی) 1385 شماره 6 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

اخلاص در نهج البلاغه و پاره ای از متون ادبی - عرفانی فارسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

تجلی کربلا در آثار سنایی، خاقانی، عطار سعدی، مولانا و استاد شهریار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

نوای همدلی در (کلیله و دمنه) و (مرزبان نامه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

تحلیل واژگان و مضامین بر بسامد در مخزن الاسرار نظامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: تکرار بسامد التزام واژگان و مضامین خاص التزام معنایی و تاکید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 82 تعداد دانلود : 471