توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 1386 شماره 3

مقالات

۴.

کاربرد مدل سنجش متوازن در ارزیابی عملکرد و توسعه مدیریت مالی سازمان

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد عملکرد مدل سنجش متوازن توسعه مدیریت مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۷ تعداد دانلود : ۵۹۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲