توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس)

دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 1385 شماره 7

مقالات

۴.

اندازه گیری کارایی پلیس در هند: کاربردی از تحلیل پوششی داده ها (DEA)

کلید واژه ها: پلیس تحلیل داده ها کارایی منابع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۴۰۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲