عباس نظریان

عباس نظریان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

Developing the Strategic Plan for Pahlevani and Zourkanei Federation(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Pahlevani and Zourkanei Federation SWOT analysis Internal Factors External Factors Strategy development

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۵۰
The purpose of this study was to develop a strategic plan for Pahlevani and Zourkanei federation in Iran. The statistical population of this study included members of the federation's board of directors, chairmen of the federation committees, heads of provincial councils as well as sports and management elites. 50 experts participated in this study through total sampling approach. According to the results of the research, a total of 18 strengths, 30 weaknesses, 12 opportunities, and 17 threats for Pahlevani and Zourkanei federation were identified and based on the internal and external factors, the strategic position of the Pahlevani and Zourkanei Federation in the WT region was determined. A total of 19 strategies, including five SO strategies, five ST strategies, six WO strategies, and three WT strategies for the Pahlevani and Zourkanei federation, were developed. Therefore, according to the results of SWOT analysis matrix, it is necessary to use more than a defensive or stabilization strategy to manage the development of Pahlevani and Zourkanei federation.
۲.

Providing a Revenue Model for Hosting Sport Events(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Hosting Revenue generation Sports events

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۵۴
The present study aimed to propose a revenue model for hosting the sports events in Iran. 220 university professors, sports experts, staffs of sports federations, and management agents of international sporting events participated in this study. A researcher-developed questionnaire was used for data collection. Factor analysis was conducted to verify the structure validity. SPSS 22 and PLS software were applied for data analysis. Based on the findings, 12 factors were found to be significant in the monetizing from hosting the sporting events. Sponsors, human resources, politics, governmental institutions, law, sport fields, scientific, security, government support, media, Facility development, and fans were the most important factors for revenue generation in hosting sports events. Managers, organizations, and the organizers of sporting events can use appropriate strategies in the fields of media, sponsors, security of the country, investment, fans, governmental institutions, development of sporting facilities and places, and policy by utilizing the results and model provided in the present study in order to generate money from sporting events.
۳.

مدلسازی نرم (ISM) مؤلفه های دیپلماسی ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روابط بین الملل مدلسازی ساختاری تفسیری دیپلماسی ورزش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۶۲۲
هدف از پژوهش حاضر مدلسازی نرم (ساختاری تفسیری)[1] مؤلفه های دیپلماسی ورزش بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی بود که با بررسی ادبیات پیشینه مرتبط با این زمینه و انجام مصاحبه کیفی (تحلیل محتوا) با سیزده متخصص داخلی و خارجی حوزه دیپلماسی ورزش، مؤلفه ها و گویه های دیپلماسی ورزش شناسایی شد. در مرحله بعد از نظرهای هفت تن از متخصصان برای اعتباریابی مدلسازی تفسیری و تحلیل MICMAC استفاده شد. پس از تحلیل داده ها، مؤلفه های دیپلماسی ورزشی در هفت سطح قرار گرفتند که براساس آن گراف ISM طراحی شد. در سطح یک به عنوان سطح زیربنایی و سازنده، ""توسعه فرهنگی"" و در آخرین سطح ""برندینگ و پرستیژ بین المللی"" قرار گرفت. پس از تحلیل MICMAC مؤلفه ها براساس قدرت نفوذ و وابستگی، در سه ناحیه پیوندی (توسعه فرهنگی و صلح و دوستی)، مستقل (تعاملات رسانه ای، وحدت و هویت ملی، توسعه سیاسی و مبارزه با انزوا) و وابستگی (بعد تاریک، توسعه اقتصادی، برندینگ و پرستیژ بین المللی و توسعه قدرت هوشمندانه) دسته بندی شدند.
۴.

اثر آموزش های پیش دبستانی بر مهارت های حرکتی پسران 6-5 ساله سنندج و مقایسه آن با هنجار موجود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش های پیش دبستانی مهارت های حرکت پایه آزمون توانایی حرکت های پایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۴ تعداد دانلود : ۹۴۷
برنامه ریزی صحیح در دوران کودکی بویژه پیش از ورود به مدرسه می تواند روند تکاملی فرد را متحول سازد. بدین منظور هدف از این تحقیق بررسی اثر آموزش های پیش دبستانی بر مهارت های حرکتی پسران 6 - 5 ساله سنندج و مقایسه آن با هنجار موجود بود. تعداد 140 نفر از پسران ناحیه یک سنندج به صورت تصادفی ساده در دو گروه مجزا(گروه اول، افرادی که دوره پیش دبستانی را در مراکز خاص گذرانده و گروه دوم، افرادی که دوره پیش دبستانی را در منزل سپری کرده اند) قرار گرفتند. از پرسشنامه محقق ساخته و آزمون توانایی های حرکتی پایه BMAT استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها نیز از آزمون آماری t مستقل استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که تفاوت معنی داری بین پسران در هر دو گروه از لحاظ تکامل مهارت های پایه وجود ندارد. آزمودنی های 6- 5 ساله در خرده آزمون های پریدن، حرکات ترکیبی، شنا با صندلی، انعطاف پذیری و تعادل ایستا نسبت به هنجار موجود ضعیف تر هستند ولی در خرده آزمون های ضربه زدن، چابکی و هدف گیری نسبت به هنجار موجود تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده نگردید. به طورکلی به نظر می رسد که اتخاذ برنامه های مرتبط با فعالیت های حرکتی کودکان در دوره پیش از دبستان سبب تسریع رشد حرکتی آنان در این محدوده سنی می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان