اکبر مولایی

اکبر مولایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

The impact of personality traits on classroom management styles of secondary school English teachers in Bushehr

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۲۷
How to manage an English class is also affected by different factors such as personality traits. The present study is an attempt to explore the relationship between classroom management styles and personality traits in secondary school English teachers in Bushehr. It also examines the differences in teachers' classroom management styles in terms of to the gender. Thirty male and female English teachers in secondary schools formed the sample of the study. The subjects received two questionnaires of NEO –FFI personality traits questionnaire and Attitude and Beliefs on Classroom Control Inventory (ABCCI), a classroom management inventory. The findings revealed a significant relationship between classroom management styles and Neuroticism, extraversion, openness to experience and conscientiousness. Extraversion and openness showed a significantly positive relationship with people management. Also behavioral management and conscientiousness had a meaningful relation with instructional management. However, neuroticism had a negative relationship with instructional management. Gender cannot be regarded as an effective factor in classroom management style.
۲.

Effect of Interventionist Computerized Dynamic Assessment on Learners’ Grammatical English Tenses: Analysis of Cake and Sandwich Formats

تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۱
The present mixed-method study sought to investigate the efficacy of using an interventionist dynamic assessment and specifically its formats namely the cake and the sandwich ones on learners’ grammatical English Tenses. In doing so, 45 advanced learners of English language at Iran Language Institute (ILI) in Shiraz, Iran were selected. They were randomly assigned to 3 groups, each including 15 participants. Two experimental groups namely the cake and the sandwich ones received the interventionist dynamic assessment test while the third group received a non-dynamic grammar test which was functioning as a control group. As the study utilized a sequential exploratory design (QUAN → qual) of mixed method approach (MMR), the quantitative part was carried out via a well-established grammar test and in the qualitative component, six informants (3 from the cake group and 3 from the sandwich group) were selected to be interviewed and their quotations were descriptively analyzed through a sociocultural perspective. The quantitative component of the study revealed the outperformance of the two experimental group over the control group. However, the two modes of delivering mediation in experimental groups had no statistically significant difference on the degree of the acquisition of grammatical English tenses by learners. The interview analysis of the negotiations also demonstrated positive viewpoints of learners about the two experimental groups. Merging the quantitative and qualitative analyses, the study found that interventionist dynamic assessment, in both modes, could have positive effects on learners’ ability to improve their acquisition of English tenses.
۳.

رابطه تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای تحصیلی آنان در دانشگاه فرهنگیان

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۹
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه طباطبایی بوشهر بود. همه دانشجومعلمان ورودی سال های 91 و 92 (465 نفر) این پردیس در سال تحصیلی 93-94 جامعه آماری این پژوهش بودند که با به کارگیری روش تمام شماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه دانشجویان دانشکده (Pace & Kuh, 1998) استفاده شد. باتوجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون داده ها، مشخص شد که هر سه بُعد تجارب دانشجومعلمان، شامل ادراک کیفیت تلاش و کیفیت محیط و انسجام اجتماعی، به ترتیب پیش بینی کننده مثبت معنادار دستاوردهای دانشگاهی آنان است. علاوه براین، نتایج حاصل از آزمون t مستقل نشان داد که بین ابعاد تجارب و دستاوردهای تحصیلی دانشجومعلمان ورودی سال های 91 با 92 تفاوت معناداری وجود ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان