فرزاد پویان فر

فرزاد پویان فر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

بررسی کاربرد الگوریتم کوچ پرندگان مهاجر در مدیریت

کلید واژه ها: الگوریتم کوچ پرندگان مهاجر مدیریت حل مسئله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۶۴۷
الگوریتم کوچ پرندگان مهاجر ، که آن را از دیگر شیوه های فرا ابتکاری متمایز می سازد، تعدادی راه حل اجرایی به صورت موازی و مکانیسم سود بین راه حل ها می باشد. در این الگو، درجه سود کسب شده برای پرندگان از پرندگان ماقبل خود تععین می شود؛ که این مکانیسم سود به عنوان تعداد راه حل های همسایه خوب بدست آمده از راه حل قبل می باشد. در واقع الگوریتم MBO یکی از الگوریتم هایی است که توانایی یافتن بهترین راه حل شناخته شده در اکثر موارد را دارد. این الگوریتم طبق مدلسازی ریاضی فرآیند تکامل اجتماعی پرندگان، یک الگوریتم جدید و نو برای حلّ مسائل ریاضی بهینه سازی ارائه میدهد. به بیان دیگر، این الگوریتم با داشتن یک دیدگاه کاملاً نو به مبحث بهینه سازی، از یک سو پیوندی نو میان علوم اجتماعی و علوم انسانی ایجاد کرده و از سویی دیگر این پیوند را میان علوم فنّی و ریاضی برقرار میکند. طبق نتایج به دست آمده مشاهده میگردد که این الگوریتم توانایی بالایی برای بهینه سازی مسائل مختلف دارد. از نظر زمان، زمان کمتری را نسبت به برخی از سایر الگوریتم های فراابتکاری برای دستیابی به نقطه ی بهینه دارا بوده و همچنین الگوریتم هزینه بر و گرانی نیست. لذا این الگوریتم می تواند در مدیریت کاربرد داشته باشد، چراکه مدیر در یک سازمان، پیوسته در حال تصمیم گیری و حل مسائل سازمان است و راه حل های احتمالی را به کمک معیارهای تعیین شده رتبه بندی و سپس بهترین راه حل را انتخاب می کند. چراکه یکی از وظایف رهبری، ارزیابی و انتخاب بهترین راه حل موجود می باشد. فلذا تشابهات و درسهای بسیاری بین سبک مدیریت سازمان و الگوریتم کوچ پرندگان مهاجر وجود دارد، که تحقیق حاضر می کوشد کاربرد این الگوریتم را در سازمان ها بررسی نماید.
۲.

طراحی شبکه لجستیک دارو بر اساس مسئله مسیریابی ناوگان حمل ونقل به کمک الگوریتم گرگ خاکستری بهبود یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمل ونقل مواد خطرناک لجستیک دارو مسیریابی ناوگان حمل و نقل الگوریتم گرگ خاکستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۵۱۲
حمل ونقل مواد دارویی به عنوان یکی از پیچیده ترین نوع حمل و نقل ها همواره مورد بررسی محققان بوده است. این مسئله که زیرمجموعه یک مسئله کلیدی به نام حمل ونقل مواد خطرناک می باشد، یکی از فعالیت های جدایی ناپذیر و پرخطر در چرخه فعالیت های صنعتی محسوب می شود. تلاش برای یافتن جواب بهینه این مسئله، یکی از موضوعات بسیار کاربردی در لجستیک می باشد. بر همین مبنا، در این تحقیق به بهینه سازی مسئله طراحی شبکه لجستیک دارو پرداخته شد. در این راستا از مسئله مسیریابی وسایل نقلیه الهام گرفته شده است. به همین منظور، ابتدا یک مدل مفهومی برای این مسئله بیان و یک مدل ریاضی جدید در جهت مسیریابی وسایل نقلیه حمل دارو با در نظر گرفتن نقش حساسیت مسیر و عدم قطعیت پنجره زمانی ارائه شده است. به منظور حل مسئله، از الگوریتم فرا ابتکاری گرگ خاکستری به عنوان یک الگوریتم جدید و کارامد استفاده شده است. برای بررسی کارایی الگوریتم ارائه شده، این الگوریتم با روش حل دقیق و الگوریتم های ژنتیک و ازدحام ذرات مقایسه شده و نتایج بررسی کارایی الگوریتم گرگ خاکستری نشان می دهد که این الگوریتم با صرف زمان بسیار اندکی، جواب هایی با حداقل خطای ممکن را ارائه می کند.
۳.

پیش بینی مشتری مداری و کارآفرینی گرایی بر نوآوری و عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن: مطالعه موردی در صنعت بیمه

کلید واژه ها: مشتری مداری کارآفرینی گرایی نوآوری عملکرد کارت امتیازی متوازن و صنعت بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۴
پژوهش حاضر  به دنبال بررسی تأثیر مشتری مداری و کارآفرینی گرایی بر نوآوری و عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن در صنعت بیمه و کشف روابط بین این متغیرها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری(SEM) است. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 300 نفر از کارکنان یک شرکت بیمه در استان تهران بوده که تعداد 100 نفر به عنوان نمونه آماری و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شده و بر اساس نتایج مدلسازی معادلات ساختاری روابط بین متغیرهای این پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است و میزان پایایی کل متغیرهای تحقیق برابر با 91/0 است. با توجه به نتایج به دست آمده، مشتری مداری و کارآفرینی گرایی، نوآوری و عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین، نوآوری به طور مثبتی بر سطح عملکرد شرکت های بیمه تأثیر می گذارد. یافته های این پژوهش منجر به درک بهتری از مکانیسم های بازاریابی و کارآفرینی می گردد که مبنای قابل قبولی برای افزایش سطح عملکرد شرکت های بیمه ای است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان