زهرا کلهر

زهرا کلهر

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شیراز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

عشق مجازی: چیستی و چرایی عشق مجازی در عرفان اسلامی (از ابتدا تا پیش از ابن عربی)

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۵
در متون عرفانی، عشق مجازی محبت شدیدی است که متعلق آن فردی از نوع انسان است. این عشق، تمام توجه عاشق را به معشوق معطوف می دارد؛ به گونه ای که عاشق جز معشوق نمی بیند و خواسته و اراده ای جز وصال و رضای او ندارد. پژوهش کتابخانهای پیش رو که با توصیف، تحلیل و نقد تدوین شده است، به چیستی عشق مجازی و چرایی ظهور و تأثیر آن در آثار عارفان مسلمان از ابتدای ظهور تصوف تا پیش از ابن عربی می پردازد؛ آنگاه با بررسی تأثیر ابن عشق در مراحل مختلف سلوک عرفانی به این نتیجه می رسد که بر اساس دیدگاه کارکردگرایانه، عشق مجازی سبب لطافت درون و آن نیز عامل ورود به سلوک عرفانی است؛ در اوایل سلوک، عشق مجازی آزمونی برای سنجش میزان پایبندی سالک به شریعت است؛ شریعتی که شاهراه طریقت است. در اواسط سلوک، عشق مجازی سبب گذر سالک از کثرات به وحدت است. برای عارف واصلی که به مقام جمع الجمعی رسیده، عشق مجازی سبب تعدیل عشق ربانی و آنگاه راه یابی او از مقام فنا به مقام بقاست. در نهایت سالک می تواند در هر مرحله از مراحل سلوک عرفانی عشق مجازی را تجربه کند که به لحاظ ماهوی و دلیل ظهور متمایز از مقامات مافوق و مادون است.
۲.

Economic Relations of Japan with Iran and Saudi Arabia -A Comparative Study

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۵۳
This study aims at comparing the economic relations of Japan with Iran and with Saudi Arabia. The comparison of these two relations is important as Iran and Saudi Arabia are leading exporters and Japan is a large importer of crude oil in the world. After a brief overview of the history of these two relations, the criteria of trade complementarity, i.e. Trade Potential Naive Assessment, Cosine Measure and Drysdale's Index are taken into account. Further, FDI in Iran and Saudi Arabia are studied based on the indicators of FDI value, FDI contribution to GDP, and the International FDI Performance Index. These indices indicate that in spite of the long aged Japan-Iran economic relations, these relations have been reduced in recent years both in trade and in foreign investment. Since, Japan needs to maintain dynamic and sustainable relations with its two main energy-providing countries; it has recently made direct investments in oil and gas extraction in Saudi Arabia in return for purchasing oil from this country. Comparatively, considering the high trading capacity between Iran and Japan, it would be time for the two countries to negotiate on the export of crude oil to Japan in return for expanding economic ties in joint ventures such as co-participating in the construction of extraction platforms and refineries in Iran, as well as gas stations in Japan and selling petroleum products on the Japanese (and East Asia) market.
۳.

تفاوت عشق شناسی سینوی و افلاطونی

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۱
بررسی تفاوت عشق شناسی سینوی و افلاطونی از آن رو حایز اهمیت است که ریشه ی اختلاف عشق شناسی فلاسفه ی غرب و مسلمان به آثار این دو بر می گردد. افلاطون عشق را گاه اشتیاق دارا شدن خوبی و گاه تقاضای تملک زیبایی می داند پس عشق افلاطونی نیازمند زیبایی و کمالات معشوق است و عشق او وجه انسانی دارد و نمی تواند وصف واجب تعالی باشد از این رو در همه کاینات سریان نیز ندارد؛ پس تبیین آن نیازمند مباحث انسان شناختی است و چون عشق برای رسیدن به زیبایی است ماهیتی ابزاری و آلی دارد و با تصاحب زیبایی معشوق در قالب وصال از بین می رود. با این توصیف عشق برای رسیدن به زیبایی مطلق، مطلوب واقع می شود و عشق او وجه معرفت شناختی دارد. اما از منظر ابن سینا عشق از احاطه ی علم به زیبایی به وجود می آید پس وصف باریتعالی است و می تواند فی نفسه مطمح نظر باشد و چون چنین است وجه هستی شناختی دارد که می توان از آن نتایج الاهیاتی نیز گرفت.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان