شهلا رضایی

شهلا رضایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

خیال پردازی و تاثیر آن بر زندگی فردی و اجتماعی کودکان و روند تحصیلی آنها

تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۴۳۷
رویا پردازی یا خیال پردازی حالتی از ذهن است که توجه ما از کاری که به صورت فیزیکی یا ذهنی در حال انجامش بودیم؛ منحرف شده و مشغول چیز دیگری میشود. رویا پردازی ممکن است در مورد اتفاقاتی در گذشته، زمان حال یا حتی آینده ما باشد. در این پژوهش به بررسی خیال پردازی و تاثیرات آن بر روند تحصیلی و زندگی کودکان میپردازیم همچنین مطالب و منابع این مقاله از سایت های مختلف مثل پرتال جامع علوم انسانی و نور مگز استفاده شده است . شیوه های مدرن تدریس توجه و هرچه بیشتر در به کارگیری قوه تخیل و فراگیران است که گاهی تحت عنوان روش تدریس آینده نگر نیز مطرح شده و یا با آن ارتباط گاهی نزدیکی دارد بدین صورت که قدرت عظیم تخیل در مغز کودکان محور کار قرار گرفته و می توان با طرح سوال ها و مسائل به گونه ای تحریک کننده و قابل توجه زمینه علاقه مند شدن کودکان به حل مسئله پیشرو و در نتیجه بروز خلاقیت ها افزایش اعتماد به نفس و کسب روی حل مسئله را فراهم ساخت.
۲.

منطبق نمودن کلاس درس مطالعات اجتماعی پایه سوم با آداب و رسوم بومی کرمانشاه

تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۴۱۷
مقاله حاضر با توجه به مفهوم کلی فرهنگ، فرهنگ های قومی و مردمی، جایگاه فرهنگ کرمانشاه در برنامه های آموزش و پرورش رسمی در جهت سازگاری اجتماعی و تجلی فرد آموزش دیده به عنوان یک شهروند، تنظیم شده است. این مقاله با توجه به اهمیت موضوع، به ویژه نقش فرهنگ در آموزش و یادگیری را «شدن» تحلیل کرده و رابطه فرهنگ با اجتماع پذیری فرد و نقش فرهنگ های قومی را به منظور تربیت شهروند از طریق برنامه درسی بررسی کرده است. هم چنین در فرایند بررسی، شاخص هایی را برای فرهنگ، هویت ملی و شهروندی به دلیل تحول در برنامه ریزی درسی ارائه داده است.از طرفی، با توجه به وجود اقوام در کشور که همه از تبار ایرانی هستند و تحت لوای یک قانون در یک حکومت به نام ملت زندگی می کنند و با علم به این که برابری حقوق آحاد ملت در قانون اساسی مندرج است؛ لذا در مقاله سعی شده است که مبتنی بر مبانی نظری، برای برنامه ریزی و تنظیم برنامه های درسی در آموزش وپرورش رسمی، به جهت همراه ساختن راه فهمیدن و چگونه تمیزدادن یادگیرنده و آمادگی او برای شهروندی که ریشه در تفهیم فرهنگ قومی او و سایر اقوام دارد، پیشنهاد هایی ارائه شود.
۳.

بررسی و تاثیر تربیت خانوادگی دانش آموز و نوع رفتار والدین با وی و اثرات آن بر پیشرفت تحصیلی آن ها

تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۵۲۰
خانواده اولین نهاد زندگی اجتماعی کودک است. که نوع رفتار در آن می تواند در شکل گیری عادت ها، انگیزه ها و اندیشه های کودک تاثیر مهمی داشته باشد. این پژوهش به لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی است که با روش کتابخانه ای (مروری) انجام گرفته است. وادبیات مربوط به مفهوم پیشرفت تحصیلی، مفهوم سواد خانوادگی و عوامل تاثیرگذار در رفتار والدین بر وضعیت تحصیلی کودکان را مرور می کند. و نشان میدهد که سهم قابل توجهی پیشرفت تحصیلی به تربیت خانوادگی و رفتار والدین وابسته است، زیرا دانش آموزان کانون تمام فرآیندهای آموزشی هستند. این بررسی در نهایت به این نتیجه می رسد که هرچه سطح سبک تربیتی خانواده بیشتر باشد فرزندان آنها نیز از پیشرفت تحصیلی بهتری برخوردارند.
۴.

تعارضات سند ۲۰۳۰ با اهداف تمدن اسلامی ایرانی

تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۴۳۷
سند ۲۰۳۰ مقدمه ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰، به فقر، گرسنگی، خشونت، فساد، قاچاق و... پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردمسالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی، و نظایر این ها حرکت کنند. سپس بر لزوم تلاش همه دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه ای ۲۰۳۰ تأکید شده است. امروزه کشور را انواع و اقسام تهاجمات فرهنگی تهدید می کند، تهدیداتی که با تاثیر بر فرهنگ متعارف جامعه، تمدن اسلامی را دچار مخاطره می کند. حال برخی دولتمردان ایران بدون در نظر گرفتن مصالح کشور و توجه به آموزه های اسلامی، بدون فکر یا حتی طرح چنین برنامه ای با صاحب نظران و کارشناسان، بی سر و صدا سندی را تصویب می کنند با عنوان 2030 که مطابق آن می بایست کشور ما نیز همچون دیگر کشورهای اروپایی و آسیایی که فرهنگ و تمدنی غنی و محکم چون تمدن کهن اسلامی برای تربیت شخصیت والای انسانها ندارند، آموزش های یکسانی ترتیب داده و به عبارتی اجازه دخالت دست های پشت پرده را در آموزش نسل آینده ساز کشورمان بدهد. در چارچوب عمل 2030 به واژه هایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی اشاره شده است اما این سند با مخالفت های گسترده ای از سوی صاحبنظران و کارشناسان فرهنگی و اسلامی مواجه شد و آن را مغایر با اصول اساسی اسلام در آموزش و پرورش شخصیت های والا دانستند. این مباحث از سوی برخی صاحبنظران و کارشناسان در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مورد نقد است و حتی برخی معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونیهای بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن میتوان به حذف کلیشه های جنسی و ارائه آموزش های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتابهای درسی بهبهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد.
۵.

تاثیر اقتصاد و چالش های اقتصادی بر عملکرد یادگیری دانش آموزان ابتدایی

کلید واژه ها: اقتصاد ابتدایی عملکرد تحصیل دانش آموزان چالش اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۲۰۷
دانش آموزان هر جامعه به عنوان قشر کارآمد و آینده سازان هر کشور، گروهی هستند که بخش عمده برنامه ریزی و بودجه هر کشور را به خود اختصاص می دهند. آنان از مستعد ترین اقشار جامعه می باشند، لذا توجه به ابعاد روان شناختی آنها در جهت بهبود عملکرد تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیقات ثابت شده که شغل و سطح اجتماعی والدین نیز رابطه مستقیمی با پیشرفت تحص یلی فرزن دان دارن د. بنابراین مالک انتخاب رفتار والدین و تأثیری که بر روی پیشرفت تحصیلی فرزند آن ها می گذارد به این دلیل منظور شده است که خانواده های با تحصیلات بالاتر فرزند کمتری دارند و بنابراین بهتر می توانند با آنه ا در ارتب اط باش ند. معم ولا وق ت بیشتری برای رسیدگی به مسائل آن ها را دارند.کودکی که در کنار بزرگسالان تحصیل کرده واهل مطالع ه وب ا حوص له پ رورش یافته و بزرگ می شود مسلما پیشرفت تحصیلی او از سایر کودکانی که ازچنین محیط مساعدی بی بهره ان د ب ه مرات ب بالاتر است. کمال گرا بودن نه تنها برای شما استرس ایجاد می کند. بلکه ممکن است به رفاه و پیشرفت تحصیلی فرزندان نیز آسیب برساند. در این مقاله با استفاده از منابع موجود کتابخانه ای و میدانی و بهره گیری از مطالعات، و سندکاوی به گردآوری داده های مورد نیاز پرداخته شده و داده های گردآوری شده تجزیه و تحلیل شده است.
۶.

تاثیر سبک زندگی آموزگاران بر تفکرات دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها

تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۴۱۲
نقش مهم معلمان در سلامت و سعادت و تعالی جامعه بر کسی پوشیده نیست هر جامعه ای طالع خود را در چگونگی کار معلم می بیند و او را اولین و آخرین امید در تربیت و پرورش نوباوگان و نسل اینده ی کشور می داند .احراز مقام والای معلمی چندان هم ساده نیست.معلم باید با دلسوزی و فداکاری از جان و دل زحمت بکشد تا نسلی تربیت شده و سالم به جامعه تحویل دهد.او باید با صبر و حوصله و متانت اخلاق سرمشق پاکی و راستی و نمونه ی یک انسان کامل و صادق برای فرزندان این مرز و بوم باشد .معلم همواره باید وجدانی پاک و رفتاری پسندیده و مهر آمیز داشته باشد .وقتی در جامعه ای شغل معلمی را همطراز شغل انبیاء می دانند چه عزت و حرمتی بالاتر از این می توان بر معلم نثار کرد.
۷.

بررسی ارتباط بین اقتصاد و شکوفایی استعداد دانش آموزان یک کشور

کلید واژه ها: استعداد اقتصاد پیشرفت تحصیلی اقتصاد آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۹۱
شکوفایی استعداد دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها به عوامل مختلفی بستگی دارد که در صورت نقصان یا نبود هر کدام از این عوامل زمینه برای عدم شکوفایی و پیشرفت دانش آموز فراهم میشود. از جمله ی این عوامل می توان به استعداد و هوش دانش آموز ، عوامل محیطی مختلف و عوامل خانوادگی اشاره کرد. خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی نقش مهم و بارز ی در پیشرفت تحصیلی و شکوفایی استعداد دانش آموزان دارد ؛ داشتن خانواده و زندگی متعادل و متعارف زمینه ساز پرورش و رشد دانش آموزان است. عوامل خانوادگی موثر به امنیت و آرامش در محیط خانواده ، شرایط عاطفی ، شرایط اجتماعی و اقتصادی ، تعداد فرزندان ، سطح تحصیلات و طبقه شغلی والدین و... بستگی دارد. مشکل مالی خانواده ها مشکل مهمی میتواند باشد که درموفقیت فرزندانشان تاثیرمستقیم دارد. خانواده ای که نتواند ازکودکی تغذیه مناسب جسمی وروحی برای فرزندانش تهیه نماید ، مسلما درطول دوران تحصیل هم نمیتواند فرزندانش را درکلاس های تقویتی یا آموزشی قراردهد که همه ی اینها به طور مستقیم وغیرمستقیم در وضعیت تحصیلی دانش آموزان موثرخواهد بود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررس ی رابطه اقتصاد و شکوفایی استعداد و پیشرفت دانش آموزان با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بوده است.
۸.

اثر گذاری معنویات در زندگی فردی و اجتماعی دانش آموزان مدارس

تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۴۲۱
هدف پژوهش حاضر اثر گذاری معنویات در زندگی فردی و اجتماعی دانش آموزان مدارس است. این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش تمامی دانش آموزان کرمانشاه هستند که از میان 168 دانش آموز، 87 دختر و 81 پسر، با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش کارکرد آموزشی دانش آموزان معدل پایان ترم آن ها نیز درنظر گرفته شد. نتیجه های آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که میان معنویت و کیفیت زندگی و کارکرد آموزشی دانش آموزان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین، یافته های پژوهش دربردارنده نکته های کاربردی مفیدی برای سیاست گزاران عرصه آموزش وپرورش است.
۹.

تجارب زیسته ارزشیابی آنلاین مدرسان، در دوران اپیدمی کووید 19: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزشیابی آنلاین دانشگاه آزاد اسلامی کووید 19 سیستم یادگیری الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
تغییر اجباری و ناگهانی آموزش های رسمی دانشگاهی کشورمان از حالت حضوری به مجازی در دوران اپیدمی کووید 19 ضعف ها و چالش های سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهی ما را تا حدی زیادی نمایان ساخت. هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش ها و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود سیستم یادگیری الکترونیکی دانشگاه آزاد کشورمان در بخش ارزشیابی بر اساس تجارب و دیدگاه های اساتید فعال در این سیستم یادگیری است. رویکرد پژوهش کیفی و از راهبرد طرح پدیدارشناسی بهره گرفته شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مدرسان دانشگاه آزاد سراسر کشور (به شرط دارا بودن حداقل دو نیمسال فعالیت آموزشی به صورت مجازی) هستند که 12 نفر از آن ها به روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری داده ها انتخاب شده اند. داده لازم با استفاده ازمصاحبه نیمه ساختارمند با روایی و پایایی تائید شده جمع آوری، و با استفاده از روش کوربین و اشتراونس و بهره گیری از نرم افزار ماکس کیودای 16 تحلیل گردید. نتایج پژوهش به مشخص نمودن 28 راهکار قابل اجرا در 8 بعد ارزشیابی در سیستم یادگیری الکترونیکی دانشگاه آزاد منجر شد. پژوهش های آتی می توانند با طراحی پلاگین های مرتبط با این راه کارها به صورت عملی به کیفیت این سیستم یادگیری الکترونیکی بیانجامد.
۱۰.

آموزش مدیریت بحران به دانش آموزان پایه پنجم و تاثیر آن بر محیط کلاس درس

کلید واژه ها: دانش آموزان مدیریت بحران کلاس درس نظام آموزشی حادثه آموزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۹۲
آموزش و به تبع آن محیط های آموزشی بیشترین اثر و نقش را بر ذهنیت و تمدن سازی جوامع به عهده دارند. لازمه اصلاح پیکره آموزش و پرورش، ایجاد فضاهای مرتبط با فعالیت دانش آموزان است؛ فضاهایی که دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان می باشد که تحقق این امر از طریق طراحی جزئیات فضاها با توجه به الگوهای رفتاری دانش آموزان امکان پذیر می باشد. تغییر و تحولات جهانی به سمت و سویی پیش می رود که افراد را نیازمند به دانش و مهارت های خاصی برای برخورد با چالش های فرا رو می کند و این مستلزم آن است که به یادگیری افراد توجه شود؛ چرا که اعتقاد بر این است که همه ی پیشرفت های امروز زاییده یادگیری بوده و کسب دانش و مهارت هم به یادگیری نیازمند است.
۱۱.

بررسی نقش معلم در چگونگی ایجاد صفات مثبت پایدار در دانش آموزان پایه پنجم استان کرمانشاه

کلید واژه ها: معلم صفات مثبت مدرسه دانش آموزان آموزش تعلیم و تربیت رشد فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۹۲
آموزش وپرورش زمینه سازرشد فکری، اخلاقی، فرهنگی وتربیتی انسان های یک جامعه پویا است. معلم باتوجه به نفوذ معنوی ونقش الگویی خود دربین دانش آموزان، به عنوان رکن اصلی درپیشبرد این هدف محسوب می شود. معلم با محتوایی که دراختیار اوقرار داده میشود برای رسیدن به هدف تلاش می کند، ازجمله ملاک هایی که درگزینش و ارائه محتوا های تربیتی مورد توجه قرار می گیرد ملاک های اخلاقی است. در این مقاله به چگونگی ایجاد صفت مثبت پایدار در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی پرداخته شدا است و راهکارهای زمینه سازی تربیت اخلاقی در آموزش و پرورش، با تأکید بر روش های آموزش اخلاق، همراه با نمونه هایی از سیره پیامبر(ص) و اهل بیت ع در سه دسته اخلاق گرایی، پاکسازی اخلاقی و زیباسازی اخلاقی ارائه گردید.
۱۲.

بررسی تأثیر مشکلات خانوادگی به ویژه طلاق عملکرد تحصیلی کودکان و دانش آموزان ابتدایی

تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۶۳۰
کودکان به عنوان عضوی از خانواده، قادر به درک مسائل خانواده در حد فهم خود هستند. مسائل خانواده مانند شرایط اقتصادی، شرایط شغلی، شرایط اجتماعی-روانی، ارتباط اعضاء خانواده با یکدیگر و سلامت ذهنی و جسمی آن ها، بی سوادی والدین و... .یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین مشکلات، که بیشترین تأثیر خود را بر کودکان می گذارند، جدایی و طلاق والدین است. متأسفانه در سال های اخیر، به دلایل مختلف، آمار طلاق های ثبت شده در کشور رو به افزایش است و به تبع آن تعداد فرزندان طلاق نیز سیر صعودی داشته است. طلاق والدین و برآورده نشدن خواسته ها و نیازهای فرزندانی که دانش آموز مقطع ابتدایی هستند، مشکلات فراوانی را، هم در موضوع پیشرفت در تحصیل و هم درمورد شخصیت آن ها ایجاد می کند و بسیار تأثیرگذار و مخرب است. از طرفی گاهی دیدگاه های جامعه درمورد این کودکان و نوجوانان بسیار منفی و اشتباه است؛ که خود باعث انزوای بیشتر و طردشدن آن ها از جامعه می شوند. پس باید توجه داشت که قضاوت های از پیش انجام شده، خود باری بر فشارها و مشکلات آن هاست. این وظیفه همگانی ست که از این دیدگاه دوری کنند. پژوهش حاضر، حاصل تحقیقات مطالعاتی و گردآوری اطلاعات از منابع معتبر می باشد و هدف آن اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به والدین، مربیان، معلمان و تمامی افرادی است که در امر پرورش، نگهداری و آموزش کودکان و دانش آموزان (در گروه های سنی مختلف، به ویژه ابتدایی)، فعالیت می کنند.
۱۳.

بررسی و تحلیل اقتصادی بهره و حسابداری تورم

کلید واژه ها: حسابداری تورم تحلیل اقتصادی امور مالی ضمیمه B دارایی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۸۶
در سال های اخیر با نوسانات قیمت و کاهش قدرت خرید پول، رو به رو بوده ایم. این نوسانات قیمت باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در جامعه و همچنین اقتصاد شده است. بنابراین می توان تورم را افزایش سطح عمومی قیمت ها (کاهش قدرت خرید مردم) در یک بازه زمانی مشخص عنوان کرد. در شرایطی که تورم حاد در جامعه وجود دارد گزارش گیری وضعیت مالی شرکت ها بدون در نظر گرفتن تجدید ارزیابی دارایی ها، اثر بخش نخواهد بود. موضوع حسابداری تورم یکی از مباحث مهم در امور مالی و اقتصادی می باشد و اقداماتی در گذشته توسط کنتورها صورت گرفته که البته می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنکه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است که SNA1993 اکنون یک چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است. شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است که بازده ظاهری سه درسی سنجش شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل اقتصادی بهره و حسابداری تورم بپردازیم.
۱۴.

بررسی تأثیر ارزش ها و جایگاه اجتماعی و تحصیلی خانواده بر انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۵۷۷
خانواده اولین کانون شکل گیری شخصیت و یادگیری روابط اجتماعی است. اولین موسسه ای که فرد را با زندگی اجتماعی آشنا می سازد خانواده است. زندگی خانوادگی در درونی ساختن رفتارها،نگرش ها وارزش ها نقش بسیار موثری ایفا می نماید. کارکردهای خانواده را ازسه منظر می توان مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:کارکردهای وضعی یا برایندی،کارکردهای وظیفه ای یا مستمر،وکارکردهای ماموریتی یا بحرانی.مقصود از کارکردهای وضعی یا برایندی خانواده کلیه نتایجی است که به محض تشکیل خانواده،حاصل می شود. منظور از کارکردوظیفه ای یامستمر خانواده،نتایج وپیامدهایی است که انتظار می رود یک فرد یا گروه انسانی آن را به انجام برساند. منظوراز کارکردهای ماموریتی یا بحرانی وظیفه ای خاص است که در شرایطی ویژه برعهده خانواده نهاده می شودگردید. از دیدگاه اکثر صاحب نظران ،یکی از کارکردهای اساسی وظیفه ای و مستمرخانواده ، کارکرد تربیتی یا آموزشی است. آموزش فرزندان و آموزش مذهب به کودکان و نوجوانان ، جامعه پذیری وانتقال فرهنگ، تعلیم وتربیت، اجتماعی کردن کودکان وتعیین پایگاه ها وفراهم نمودن امنیت اقتصادی و کاریابی وایجاد پایگاه اجتماعی برای فرزندان را از کارکردهای تربیتی و آموزشی نهاد خانواده می باشند.غفلت خانواده در ایفای کارکردهایش و بدکارکردی آن درسایر زمینه ها روی کارکرد تربیتی و آموزشی آن نیز اثر می گذارد. غفلت درکارکرد آموزشی نیز بر کارکرد نهاد آموزش وپرورش تاثیر می گذارد. یکی از کارکردهای وظیفه ای یا مستمر نهاد خانواده در زمینه آموزش وپرورش، هدایت تحصیلی وشغلی فرزندان می باشد.
۱۵.

بررسی مشکلات موجود در راستای انتقال مطالب درس کتر و فناوری به دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۳۹۹
هدف پژوهش حاضر بررسی مشکلات موجود در راستای انتقال مطالب درس کار و فناوری به دانش آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی است. در این پژوهش تمامی مشکلات در این مورد ذکر شده است و به صورت دسته بندی شده آورده شده است و ضمن بررسی مشکلات در برخی موارد راهکار هایی هم ارائه شده است. این پژوهش از نوع کیفی بوده که در آن اطلاعات از طریق مصاحبه با جمعی از معلمان پایه ششم ابتدایی جمع آوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که این مشکلات را می توان در پنج دسته ( معلمان، دانش آموزان، مصالح و تجهیزات، آموزش و پرورش و والدین) تقسیم بندی کرد. در ضمن دسته بندی مشکلات مصادیقی هم برای هر دسته ذکر شده است. با توجه به گسترش روز افزون استفاده از تکنولوژی و فناوری در زندگی روزمره امید است با بررسی این مشکلات تلاش هایی برای رفع آنها صورت گیرد و شاهد عملکردی بهتر در تدریس این درس باشیم.
۱۶.

راهکارهای کاهش خجالت کودکان دوره ابتدایی و تاثیر آن بر تمرکز و تحصیل آنها

تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۴۹۹
این مقاله در جهت یافتن راهکارهایی برای کاهش استرس کودکان و تاثیر آن در مقطع ابتدایی می باشد. برای این کار ما از روش میدانی و نکته برداری از کتاب هایی رابطه در رابطه با این موضوع استفاده کردیم. با توجه به تجربه آموزگاران و نکته برداری از کتاب ها به نتایجی رسیدیم که خجالت کشیدن در حضور دیگران رفتاری است که در ارتباط با غریبه به صورت اضطراب اجتماعی دیده می شود این رفتار در سنین بالاتر و موقعیت های متنوع می تواند ادامه یابد و برقراری رابطه کودک با همسالان و دیگر را محدود کند. این مورد را در کودکان به عنوان بیماری نبینیم چرا که دامن زدن به این موضوع باعث تشدید آن میشود آموزگاران راهکار هایی از جمله به کارگیری هر چه بیشتر از دانش آموزان را پیشنهاد دادند و نظر اکثریت آنها بر این موضوع بوده که با این چگونه دانش آموزان ارتباط بیشتری بگیریم تا احساس صمیمیت با دیگران در آنها ایجاد شود و این موضوع باعث می شود که کودکان اجتماعی شوند و از برخورد با دیگران و برقراری ارتباط با آنها ترسی نداشته باشند و این را یاد آور شویم خجالتی بودن بیماری نیست. باید فضایی امن برای کودکان فراهم کنیم تا احساس امنیت داشته باشند و بتوانند در هر جا که هستند حالا خوبی داشته باشد و به آنها کمک کنیم که روز به روز این حلقه ام را بزرگ و بزرگ تر کنند این را در نظر داشته باشیم که کنترل این وضعیت در اختیار کودک نیست پس آنها را تحت فشار قرار ندهیم اگر آنها را خجالتی خطاب کنیم شرم آنها بیشتر و اعتمادبه نفس آنها کمتر می شود و به تدریج این صفت را درونی می سازند و باور میکنند که دیگر نمی توانند در جام دیگران شرکت و یا فعالیت کنند.
۱۷.

بررسی اصول و اهداف آموزش ضمن خدمت معلمان در ایران

کلید واژه ها: آموزش و پرورش اصول و اهداف ضمن خدمت دانش آموز معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
آموزش و پرورش، زیر بنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است. برسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان میدهد که همه این کشورها، آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی داشته اند. همچنین در هر نظام آموزشی، عوامل بسیاری با یکدیگر عمل می کنند تا یادگیری و پیشرفت تحصیلی برای دانش آموزان حاصل گردد. هر قسمت از این نظام باید به گونه ای آماده شود که دسترسی به بازده مطلوب و اهداف موردنظر میسر شود، زیرا اگر جزئی از نظام از کار باز ایستد، کارآیی اجزای دیگر نظام کاهش یافته و صدمه خواهد دید. مقاله حاضر مطالعه ای تجربی است که با هدف تعیین آموزش ضمن خدمت معلمان در ایجاد یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی انجام شد. این مقاله به روش کلاسی -دانشگاهی به تبین اثرات آموزش ضمن خدمت معلمان بر آموزش و یادگیری به دانش آموزان از جمله تسهیل و بهبود شرایط پرداخته شده است.
۱۸.

بررسی روانشناختی اهمیت سلامت روانی و اجتماعی دانشجویان در دوران تحصیل در دانشگاه

کلید واژه ها: استرس سلامت روانی دانشجو دانشگاه دوران تحصیل عوامل استرس زا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۸
توجه به سلامت دانشجویان به ویژه سلامت روانی اجتماعی آنان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. دانشجویان در مواجهه با عوامل استرس زا، گستره هایی از واکنشهای جسمانی و روانشناختی را نشان می دهند. سلامت جسمانی و روانی فرد در دوران زندگی دانشجویی مقدم بر ایفای نقش آتی آنان است. بدیهی است هر گونه ضایعه و نارسایی جسمانی و روانشناختی و در نتیجه کاهش توانایی این قشر حرکت ساز، به گونه ای غیر قابل اجتناب به کندی پیشرفت جامعه می انجامد. اصولاً چرخش آسیاب رشد و توسعه هر کشوری در پرتو تنویر فکری، آزاد اندیشی و سلامت روانی اجتماعی افراد آن مرزو بوم است و در این میان دانشجویان و رهروان علم، دانش، هنر و معرفت نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. حال چنانچه علل و عوامل مخربی عملکرد و سلامت آنان را متأثر سازد، اثر و نفوذ چنین تخریبی را باید در پس ماندگی و درخود ماندگی کل جامعه جستجو کرد. در این مقاله قصد داریم به بررسی روانشناختی اهمیت سلامت روانی و اجتماعی دانشجویان در دوران تحصیل در دانشگاه بپردازیم.
۱۹.

داستان ها و روایاتی خاص برای پولدار شدن

نویسنده:

کلید واژه ها: کسب درآمد زیاد پولدارشدن سرمایه داری ثروتمند فقر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۲۶۹
بسیاری از ما انسان ها همواره در تلاش برای کسب ثروت هستیم تا بتوانیم آن طور که دل مان می خواهد لباس بپوشیم یا خانه و ماشین لوکس بخریم. پولدار شدن آنچنان کار سخت و رویایی نیست، شما کافیست با راه های پولدار شدن آشنا باشید تا بتوانید وضعیت اقتصادی تان را بهبود دهید و به جرگه پولداران و سرمایه داران شهر بپیوندید. بسیاری از ما همواره در زندگی تلاش می کنیم که با پس انداز و کار زندگی راحتی برای خود و خانواده مان بسلزیم و نیازهای آنان را برطرف کنیم اما در برخی مواقع با شکست روبرو می شویم و نمی توانیم نیازهای خانواده را آن چنان که باید برطرف سلزیم زیرا با شیوه پولدار شدن آشنایی نداریم . باید بدانید کسب ثروت و در آمد زیاد مشکل نیست و فقط باید در این راه حوصله داشته باشیم. در این مقاله قصد داریم به چند داستان مشهور و زیبا و جالب و خواندنی در این راستا بپردازیم.
۲۰.

موانع و مشکلات موجود در راستای سیستم اطلاعاتی مدیریت در فدراسیون ورزشی

کلید واژه ها: مدیریت مدیران فدراسیون مرزشی سیستم های اطلاعات مدیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۸
امروزه یکی از چالش های پیشروی مدیران سازما ن ها، مدیریت بر راهبردهای سازمانی است. موانع متعددی بر سر راه مدیریت راهبردی، اجرای استراتژ ی ها را با مشکل رو به رو می کند. نظام مدیریت راهبردی در حوزه ورزش، به دلیل موانع موجود، از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار نمی باشد. اداره امور سازمانها به شیوه های کارآمد به ویژه در دنیای پیچیده امروز، مستلزم جمع آوری وپردازش انبوهی از اطلاعات گوناگون است، که با آهنگی سریع در حال رشد است. کمیت و کیفیت اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری به عوامل متعددی بستگی دارد، ولی ویژگی های خود اطلاعات و نیز نحوه پردازش اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری عوامل تعیین کننده و اساسی در این روند هستند. نه تنها اطلاعات باید ویژگیهایی همچون دقت، صحت، تازگی، سرعت و... را داشته باشد، بلکه باید به نحوی پردازش شده باشد که توان و کیفیت تصمیم گیری مدیر را ارتقا بخشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان