پژوهش های مدیریت در جهان اسلام

پژوهش های مدیریت در جهان اسلام

پژوهش های مدیریت در جهان اسلام سال سوم زمستان 1400 شماره 9

مقالات

۱.

آتش نشانی و مدیریت روش اطفاء حریق

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۸
سازمان آتش نشانی یک سازمان دولتی است که در ایران زیر نظر شهرداری هر شهر فعالیت می کند.این سازمان وظیفه مقابله با آتش و برخی دیگر از سوانح و حوادث مانند تصادف، گیر کردن در کوهستان، چاه، آسانسور و… را بر عهده دارد.به طور کلی اگر بتوانیم یکی از اضلاع هرم آتش را که شامل اکسیژن، حرارت، مواد اشتعال زا و یا واکنش های زنجیره ای می باشد را کنترل و محدود نماییم، حریق مهار خواهد شد.راه های خاموش کردن آتش با توجه به ماده سوزنده و ماهیت آتش می تواند متفاوت باشد و از طرفی باید این موضوع بسیار مهم را در نظر داشته باشیم که انجام عملیاتهای مختلف در زمان اطفاء حریق، بسته به شرایط، باید به گونه ای انجام شوند که در کمترین زمان ممکن اطفاء حریق صورت گیرد و تلفات جانی و مالی تا حداقل ممکن کاهش یابد.
۲.

بررسی روانشناختی اهمیت سلامت روانی و اجتماعی دانشجویان در دوران تحصیل در دانشگاه

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۱۰
توجه به سلامت دانشجویان به ویژه سلامت روانی اجتماعی آنان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. دانشجویان در مواجهه با عوامل استرس زا، گستره هایی از واکنشهای جسمانی و روانشناختی را نشان می دهند. سلامت جسمانی و روانی فرد در دوران زندگی دانشجویی مقدم بر ایفای نقش آتی آنان است. بدیهی است هر گونه ضایعه و نارسایی جسمانی و روانشناختی و در نتیجه کاهش توانایی این قشر حرکت ساز، به گونه ای غیر قابل اجتناب به کندی پیشرفت جامعه می انجامد. اصولاً چرخش آسیاب رشد و توسعه هر کشوری در پرتو تنویر فکری، آزاد اندیشی و سلامت روانی اجتماعی افراد آن مرزو بوم است و در این میان دانشجویان و رهروان علم، دانش، هنر و معرفت نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. حال چنانچه علل و عوامل مخربی عملکرد و سلامت آنان را متأثر سازد، اثر و نفوذ چنین تخریبی را باید در پس ماندگی و درخود ماندگی کل جامعه جستجو کرد. در این مقاله قصد داریم به بررسی روانشناختی اهمیت سلامت روانی و اجتماعی دانشجویان در دوران تحصیل در دانشگاه بپردازیم.
۳.

بررسی اصول و اهداف آموزش ضمن خدمت معلمان در ایران

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۷
آموزش و پرورش، زیر بنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است. برسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان میدهد که همه این کشورها، آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی داشته اند. همچنین در هر نظام آموزشی، عوامل بسیاری با یکدیگر عمل می کنند تا یادگیری و پیشرفت تحصیلی برای دانش آموزان حاصل گردد. هر قسمت از این نظام باید به گونه ای آماده شود که دسترسی به بازده مطلوب و اهداف موردنظر میسر شود، زیرا اگر جزئی از نظام از کار باز ایستد، کارآیی اجزای دیگر نظام کاهش یافته و صدمه خواهد دید. مقاله حاضر مطالعه ای تجربی است که با هدف تعیین آموزش ضمن خدمت معلمان در ایجاد یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی انجام شد. این مقاله به روش کلاسی -دانشگاهی به تبین اثرات آموزش ضمن خدمت معلمان بر آموزش و یادگیری به دانش آموزان از جمله تسهیل و بهبود شرایط پرداخته شده است.