محمدحسن صالحی هفشجانی

محمدحسن صالحی هفشجانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

تحلیل و بررسی مبانی لغوی مصطفوی در «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مجاز مفردات تجوز التحقیق اصل لغوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفهوم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر قرآن، ادبیات و هنر
تعداد بازدید : ۲۵۳۶ تعداد دانلود : ۷۸۲
معاجم لغوی از جمله کتاب التحقیق فی کلمات القرآن بر پایه مبانی لغوی خاصی نگاشته شده که نیازمند تحلیل و بررسی است. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، مبانی لغوی نویسنده کتاب تحلیل و بررسی می شود. اصل عدم ترادف، ارجاع کلمه به اصل واحد و مفهوم اصیل، نفی تجوّز یا حصر استعمال کلمات قرآنی در معانی حقیقی، از جمله مبانی مصطفوی در التحقیق است. نتایج این پژوهش نشانگر آن است که مٶلف در برخی موارد بر خلاف مبنای خود، وجود مجاز در بین واژگان قرآنی را پذیرفته و حتی به آن تصریح نموده است. همچنین کنایه را استعمال لفظ در معنای حقیقی و اراده معنایی که ملازم آن است، می دانند، اما بسیاری از قدما و دانشمندان نه تنها کنایه بلکه تشبیه را هم از انواع مجاز دانسته اند. بنابراین از تعریف مصطفوی چنین به دست می آید که در کنایه، معنایی که ملازم معنای اصلی است، اراده می شود و اگر این نوع کاربرد را خروج از معنای اصلی بدانیم، تلویحاً باید وجود مجاز را در میان واژگان قرآنی پذیرفت.
۲.

تبیین و تحلیل انتقادی اسلام اقتدارگرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عبدالکریم سروش اسلام اقتدارگرا پیامبر اسلام حکومت نبوی و اسلام جامع اعتدالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۹۳
آقای دکترعبدالکریم سروش در موضوع نسبت دین و قدرت، معتقد است که اسلام، دینی خشن و خدای اسلام، سلطانی مقتدر و خشن است. او قرآن را خوف نامه و حضرت محمد| را عارفی مسلح و پیامبری قدرت طلب و اقتدارگرا معرفی نموده است. سروش حکومت نبوی را نیز حکومتی خشن و اقتدارگرا دانسته است؛ بنابراین الگوبرداری سیاسی و حکومتی از حکومت نبوی در دنیای امروز را امری خطا و خطرناک می داند که منجر به تشکیل حکومت های اقتدارگرا و خشن می گردد. مسئله نگارندگان در این تحقیق با سنجش درون دینی و برون دینی این دیدگاه است و روش تحقیق در این پژوهش نیز تحلیلی-انتقادی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که برخی ادعاهای این نظر سست و بی پایه هستند از جمله اینکه؛ سروش تفسیرخاصی از تاریخ یعنی ساختار محمدِ| قدرت طلب و اقتدارگرا را برگزیده و تنها از این دریچه به اسلام تاریخی نگریسته است و همچنین بر خلاف ادعای او، قرآن مجموعه ای از بشارت ها و انذارها است و آیات بسیاری در آن بر محبت، رحمت و عشق دلالت می کند.
۳.

A comparative study of the lexical foundations of the interpretation of the Assembly of Tabarsi and Kashaf Zamakhshari(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۶۷
The Holy Qur'an as the main religious source in various obligatory and divine sciences, such as; Jurisprudence, theology, ethics, hadith, etc. have been considered and the basic principles have been deduced from it. Knowing the contents of the Holy Quran is important in understanding the verses. Therefore, understanding the verses depends on a careful study of the words of the Qur'an lexically and syntactically. The main question of the research, which has been done by a descriptive-analytical method, is the commonalities and differences in the semantics of the contents of the Holy Quran from the perspective of Zamakhshari in Kashaf and Tabarsi in Majma 'al-Bayyan. One of the findings of the research is that the semantic commonalities of the contents in Kashaf and Majma 'al-Bayyan; Citing the Sunnah of the Messenger of God (PBUH), Arabic poetry, finding the meaning of the words of the Qur'an in the age of revelation and using the power of reason and contemplation and accepting incomplete synonyms, are the words of Ma'rab and involved and among the differences can be: 1- Jurisprudential tendencies (ruling on the slaughter of the People of the Book), 2- The difference between the theological point of view (verse of propaganda, the possibility of copying the Qur'an with a single news), 3- Lexical and literary issues (Hamzah position), 4- Examples of causes of revelation , Pointed out the example of Ahl al-Bayt (AS) and the role of praise.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان