شاهو صبار

شاهو صبار

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

Mass Media vs. the Mass of Media: A Study on the Human Nodes in a Social Network and their Chosen Messages

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۲
In Internet-based social networks, the nodes have the most pivotal role in the processes and outcomes of the networks. Whether they pay attention to a message in the network or ignore it defines the fate of the message. One message is shared and re-shared by millions of users and another is left forgotten. The current study tries to shed light on one aspect of the role of the users in a social network: How are people different in the types of messages to which they pay attention? Some 500 Facebook users were interviewed and a creative method were used to find the public Facebook messages on which they had commented. Then, the researchers coded the data into different categories and carried out statistical analyses looking for significant relations between the types of Facebook users and the types of messages on which they commented. The results of the study include 21 significant relations, suggesting that the approach taken by this study can be promising and if completed by several other studies it could help us find local and universal patterns that affect the flow of information. With enough knowledge on social networks we must be able to design specific messages, for specific groups of people.
۲.

Semiotic Approach to Globalization: Living in a World of Glocal Things

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۳۴
This paper is an effort to discuss the concept of glocalization from a semiotic point of view. In order to carry out a semiotic analysis of globalization or glocalization, first globalization needs to be defined from a semiotic perspective. Therefore, first an explanation of globalization and glocalization in semiotic terms is provided. Some believe the ongoing process in the world cannot be best described as globalization and it should be called glocalization. According to this approach, the ongoing universal process is a combination of globalization and localization leading to new diversities, not uniformity. With a structuralist approach to semiotics a better understanding is gained on how glocalization may affect the world in which we are living. After a theoretical argument on the semiotic definition of globalization and glocalization, the results of a number of in-depth interviews with people who have experienced living in two different cultures will be analyzed in a qualitative method to provide further insight on how glocalization might work.
۳.

عوامل مرتبط با میزان اعتماد مخاطبان به رسانه های نوین و سنتی (نگاهی به نوع رسانه، محتوای پیام و ویژگی های مخاطب)

کلید واژه ها: رسانهاعتمادمحتوای رسانهویژگی های مخاطب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات گروه های ویژه بررسی مخاطب
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات گروه های ویژه رسانه سنتی، رسانه مدرن
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۴۳۲
اعتماد به رسانه، مفهوم جدیدی نیست اما با ابداع و توسعه اینترنت و شکل های جدید رسانه، صرفاً به مفهومی مهم تر از پیش بدل شده است. تحقیق حاضر مطالعه ای است در راستای بررسی عواملی که ممکن است با میزان اعتماد به رسانه در ارتباط باشند. سه عاملِ: نوع رسانه، محتوای رسانه و ویژگی های مخاطب در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. تحلیل ۲۵۰ پرسشنامه پرشده از سوی ایرانیان، وجود روابط معنی داری را آشکار می کند. این تحقیق نشان می دهد که هر سه این عوامل را می توان برای مطالعه اعتماد به رسانه موردبررسی قرار داد. در باب نوع رسانه، یافته ها نشان از آن دارد که برای کسب اطلاعات پزشکی و اقتصادی، افراد به مجلات تخصصی این حوزه ها بیشتر اعتماد نشان داده اند تا به برنامه های اختصاصی این حوزه ها در تلویزیون یا صفحات اختصاصی این حوزه ها در روزنامه و اینترنت. نوع محتوا نیز با سطح اعتماد رابطه معنی دار داشته است. به عنوان مثال آنجا که پای مطالب پزشکی در میان است افراد کمترین اعتماد را به اینترنت داشته اند اما آنجا که صحبت از مطالب اقتصادی است، بیشترین میزان بی اعتمادی مربوط به رسانه تلویزیون بوده است. در مورد ویژگی های مخاطب، تحقیق پیش رو نشان می دهد که علاوه بر مشخصات عمومی افراد و مصرف رسانه ای آنان، روابط معناداری نیز بین ویژگی های روان شناختی آنان و میزان اعتمادشان به رسانه وجود دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان