مطالب مرتبط با کلید واژه " Facebook "


۱.

O Brave New World: The Dark Side of Cyberspace

نویسنده:

کلید واژه ها: Facebooksocial mediahikikomorismartphones

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات گروه های ویژه سبک زندگی و رسانه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات آموزش و ارتباطات اقناعی تهاجم فرهنگی یا جنگ نرم
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۹۷
This article focuses on some of the negative aspects of cyberspace and cyberculture. First, it offers an examination of the impact of our use of social media, and Facebook in particular, on our psyches, pointing out that users of social media can be thought of as audiences. These audiences and information about them can be sold to marketers and advertisers. Next, it offers a case study of a widespread social problem in Japan, more than a million media-obsessed Japanese young men (and some young women), the hikikomori, who shut themselves off from society for months or years at a time. This is followed by a discussion of the impact of mobiles, primarily smartphones, on American adolescents, some of whom text one hundred messages a day to their friends. The effects of the enormous amount of face-time young people spend with screens—around ten hours per day--are also considered. Finally, there is an examination of the impact that Amazon.com, the leading e-commerce Internet site, has had on American shopping practices and American culture and society. The article concludes with a discussion of the work of Hubert Dreyfus about some negative effects of the Internet and, by implication, cyberspace and cyberculture, which, he argues, drain life of meaning.
۲.

Social Media and Politics: Examining Indonesians’ Political Knowledge on Facebook

نویسنده:

کلید واژه ها: CorruptionFacebooksocial mediapolitical discussionpolitical knowledgeIndonesia

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات ارتباطات سیاسی، بین الملل و توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۹
The Internet and social media have played a significant role in contemporary political sphere of Indonesia. In particular, they have been widely used for political activism and discussion; but whether the discussions are constructive is another issue. Constructive political discussion requires several preconditions; one of the most important requirements is rational reasoning. Citizens must be equipped with some degree of political knowledge and competency to provide reasonable arguments and justifications in discussions. The primary objective of this paper is to examine the level of political knowledge of Indonesian Facebookers regarding corruption which is currently a serious issue in Indonesia. An online survey was conducted among the most active users of an anti-corruption Facebook group of Indonesians. The results of the study generally suggested that the participants were well informed about the current affairs of their society and showed a high level of political knowledge in terms of the Corruption Eradication Commission and also the incumbent politicians; however, the results indicated a low level of knowledge regarding laws and regulations surrounding corruption as well as the issues related to the former politicians.
۳.

Multilinguals’ Choice of Language with Families, Friends, and Acquaintances during Online and Offline Interaction

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۹
The aim of the present study is to investigate and compare the choice of language used in an online platform (Facebook) and during offline communication with reference to a family member, a friend, and an acquaintance in the same multilingual speech community. As part of this study, a structured sociolinguistics questionnaire was administered to 38 multilingual postgraduate students. This is followed by interviewing selected focus group to elicit more information on various factors that influence their language behavior. The major finding of this study is that apart from family circle, a majority of multilingual users in India prefer to use English for Facebook private communications only among friends and acquaintances while Mother tongue is the dominant language use for offline communications.