دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱۳ تا ۲۴ مورد از کل ۳۴ مورد.
علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)

علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) بهار 1400 شماره 92
فرهنگ مشاوره و روان درمانی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: فرهنگ مشاوره و روان درمانی سال سیزدهم تابستان 1401 شماره 50
متن پژوهی ادبی

متن پژوهی ادبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: متن پژوهی ادبی بهار 1401 شماره 91
مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 17 زمستان 1400 شماره 72
مطالعات رسانه های نوین

مطالعات رسانه های نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: مطالعات رسانه های نوین سال هفتم زمستان 1400شماره 28
مطالعات روان شناسی بالینی

مطالعات روان شناسی بالینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: مطالعات روان شناسی بالینی سال دوازدهم زمستان 1400 شماره 45
مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مطالعات مدیریت بهبود و تحول بهار 1401 شماره 103
مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مطالعات مدیریت صنعتی سال 20 بهار 1401 شماره 64
مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سابق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند سال نهم زمستان 1400 شماره 38
مطالعات مدیریت گردشگری

مطالعات مدیریت گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مطالعات مدیریت گردشگری سال 16 زمستان 1400 شماره 56
پژوهش حقوق خصوصی

پژوهش حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: حقوق
آخرین شماره: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم تابستان 1400 شماره 35
پژوهش حقوق عمومی(پژوهش حقوق)

پژوهش حقوق عمومی(پژوهش حقوق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: حقوق
آخرین شماره: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز 1400 شماره 72