سراج منیر - نشریه علمی (وزارت علوم)

سراج منیر (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۴۷۶-۶۰۷۰
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۲
مدیر مسئول: محمد حسین بیات
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
p-issn: ۲۲۲۸-۶۶۱۶
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی
سردبیر: ابراهیم ابراهیمی
مدیر داخلی: مریم پرویزی
هیئت تحریریه: محمدحسین بیات، ابراهیم ابراهیمی، سید ابوالقاسم نقیبی، علی مظهر قراملکی، سید محسن میری، عباس اشرفی، روح اله محمد علی نژاد عمران، عبدالرضا مظاهری، علی حسن بیگی، فاطمه دسترنج*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: مختار یحیایف
آدرس: تهران، بزرگراه شهید همت غرب- بلوار دهکده المپیک- دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی
تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۳۷۰۵
وب سایت: https://ajsm.atu.ac.ir/
پست الکترونیکی: serajemonir.allameh@gmail.com
فکس: ۰۲۱۴۸۳۹۳۷۰۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵