دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
Journal of New Studies in Sport Management (JNSSM)

Journal of New Studies in Sport Management (JNSSM)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: Journal of New Studies in Sport Management, Volume 4, Issue 4, December 2023
ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: ادبیات تطبیقی سال 15 بهار و تابستان 1402شماره 28
ادبیات پایداری

ادبیات پایداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: ادبیات پایداری سال 15 بهار و تابستان 1402 شماره 28
توسعه و سرمایه

توسعه و سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: توسعه و سرمایه سال 8 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 15)
جغرافیای اجتماعی شهری (مطالعات نواحی شهری سابق)

جغرافیای اجتماعی شهری (مطالعات نواحی شهری سابق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: جغرافیای اجتماعی شهری سال 10 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 23)
دانش حسابداری

دانش حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: دانش حسابداری سال 14 پاییز 1402 شماره 54
دانشکده ادبیات و علوم انسانی باهنر کرمان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی باهنر کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: دانشکده ادبیات و علوم انسانی (باهنر کرمان) دوره جدید بهار 1389 شماره 27
مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: تاریخ
آخرین شماره: مطالعات ایرانی سال 22 پاییز و زمستان 1402 شماره 44
نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق)

نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: نثرپژوهی ادب فارسی دوره 26 بهار و تابستان 1402 شماره 53
پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی (پژوهش های اسلامی)

پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی (پژوهش های اسلامی)

موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی سال 9 بهار و تابستان 1402 شماره 15