دانشکده ادبیات و علوم انسانی باهنر کرمان - علمی-پژوهشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی باهنر کرمان


 


رتبه علمی:    علمی - پژوهشی

دوره انتشار:           دوفصلنامه 

صاحب امتیاز:        دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

مدیرمسئول:         دکتر یحیی طالبیان 

سردبیر:                دکتر یحیی طالبیان 

مدیر اجرایی:     مریم ایرانمنش 

هیات تحریریه:   دکتر احمد امیری خراسانی، دکتر محمد صادق بصیری، دکتر مه دخت پورخالقی، دکتر جلیل تجلیل، دکتر محمد دانشگر، دکتر ابوالقاسم رادفر، دکتر عنایت الله شریف پور، دکتر شریف قاسمی، دکتر محمد رضا صرفی، دکتر یحیی طالبیان، دکتر امیرحسین عابدی، دکتر محمد علوی مقدم، دکتر ناصر محسنی نیا، دکتر محمود مدبری، دکتر فاطمه مدرسی، دکتر محمد جعفر یاحقی 

نشانی:  کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی . صندوق پستی: کرمان، 111-76165  تلفن: 3221449 (0341)  فکس: 3221449 (0341) 

وب سایت:        www.uk.ac.ir/

پست الکترونیک:   jflluk@mail.uk.ac.ir 

آرشیو نشریه:


 


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۲ دی ۱۳۸۱
ناشر: دانشگاه شهید باهنر کرمان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶