نامه انجمن جمعیت شناسی ایران - علمی-پژوهشی

نامه انجمن جمعیت شناسی ایران


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۲۰۰۸-۳۷۴۲
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۸۷
جانشین سردبیر/قائم مقام: عباس عسکری ندوشن
مدیر مسئول: محمد میرزایی
ناشر: انجمن جمعیت شناسی ایران
p-issn: ۱۷۳۵-۰۰۰X
صاحب امتیاز: انجمن جمعیت شناسی ایران
درجه علمی: علمی-پژوهشی
مدیر داخلی: سهیلا سجادی راد
هیئت تحریریه: ، ابوالقاسم پوررضا، حسن سرائی، سید محمد سیدمیرزایی، محمدجلال عباسی شوازی، محمود قاضی طباطبائی، شهلا کاظمی پور، احمد کتابی، حسین محمودیان، محمد میرزایی
آدرس: تهران، جلال آل احمد، پل نصر (گیشا)، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول انتهای سالن
تلفن: ۰۲۱۸۸۳۳۴۹۶۴
وب سایت: http://www.jpaiassoc.ir/
پست الکترونیکی: pai@ut.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱