دانش سیاسی - علمی-پژوهشی

دانش سیاسی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق علیه السلام

مدیر مسئول: دکتر جلال درخشه 

سردبیر: دکتر اصغر افتخاری 

مدیر داخلی: سامان قاموس 

هیئت تحریریه: حمید احمدی، سید جلال دهقانی فیروز آبادی، فرهنگ رجایی، ابوالقاسم طاهری، حمید مولانا، ابراهیم برزگر، امیر محمد حاجی یوسفی، محمد باقر حشمت زاده، محمد باقر خرمشاد، جلال درخشه، کاووس سیدامامی، محمد علی شیرخانی، حمیدرضا ملک محمدی، ناصر جمال زاده، غلامرضا خواجه سروی 

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)  صندوق پستی 159-14655

تلفن:5-88094001(021)(داخلی 525)      فکس:88575025(021)

وب سایت: http://danesh.journals.isu.ac.ir

پست الکترونیک: mag@isu.ac.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۸ مرداد ۱۳۸۷
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳