پژوهشنامه قرآن و حدیث - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهشنامه قرآن و حدیث (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶
مدیر مسئول: دکتر جعفر نکونام
ناشر: انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
p-issn: ٠٤١٧-٢٠٠٨
صاحب امتیاز: انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر عباس همامی
هیئت تحریریه: دکتر منصور پهلوان، دکتر جلیل تجلیل، دکتر نهله غروی نایینی، دکتر محسن قاسم پور، دکتر باقر قربانی زرین، دکتر سیّد رضا مؤدّب، دکتر جعفر نکونام، دکتر عبّاس همامی، دکتر محمدجواد نجفی
آدرس: تهران - خیابان پیروزی ، خیابان شکوفه ، خیابان شهید امیراصلان درودیان، جنب مسجد
تلفن: ۰۲۱۳۳۲۵۳۹۱۰
وب سایت: http://pnmag.ir/
پست الکترونیکی: pn@irqh.ir
فکس: ۰۲۱۳۳۲۵۳۹۱۰

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶