پژوهش سیاست نظری - علمی-پژوهشی

پژوهش سیاست نظری


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی 

مدیر مسئول: خسرو قبادی 

سردبیر: دکتر احمد دوست محمدی 

مدیر اجرایی: محسن جمالیان 

هیئت تحریریه: دکتر حمید احمدی، دکتر محمود کتابی، دکتر الهه کولایی، دکتر محمد رضا تاجیک، دکتر حسین سلیمی، دکتر محمد باقر حشمت زاده، دکتر ابراهیم متقی، دکتر حمیرا مشیر زاده، دکتر عباس منوچهری، دکتر علیرضا حسینی بهشتی، دکتر جهانگیر کرمی، دکتر مسعود غفاری 

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، شماره 47، اداره نشریات علمی 

تلفن:2-66497561(021)     فکس:66492129(021)

وب سایت: http://ihss.ac.ir

پست الکترونیک: j.political@ihss.ac.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۳ شهریور ۱۳۸۹
ناشر: جهاد دانشگاهی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹