جامعه شناسی ارتباطات -

جامعه شناسی ارتباطات


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۲۹۸۰-۸۶۲۶
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر عباس زمانی
صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
سردبیر: شورای سردبیری
هیئت تحریریه: دکتر فائزه تقی پور، دکتر افسانه مظفری، دکتر وحید قاسمی، دکتر ابراهیم انصاری، دکتر سیدعلی هاشمیان فر، دکتر مجتبی شاهنوشی، دکتر سید علیرضا افشانی، دکتر صدر الدین ستاری
آدرس: اصفهان. بلوار کشاورز. نبش چهارراه مفتح. مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، گروه علوم ارتباطات اجتماعی
تلفن: ۰۳۱۳۷۷۷۹۹۱۴
وب سایت: https://jsc.daneshpajoohan.ac.ir/fa/
پست الکترونیکی: jsc@daneshpajoohan.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات