جامعه شناسی فرهنگ و هنر - نشریه علمی (وزارت علوم)

جامعه شناسی فرهنگ و هنر (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۹۸
جانشین سردبیر/قائم مقام: حسین دانش مهر
مدیر مسئول: جمال محمدی
ناشر: دانشگاه کردستان
p-issn: ۲۷۱۷-۲۴۱۴
صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
رتبه: ب
سردبیر: حلیمه عنایت
مدیر داخلی: انور محمدی
مدیر اجرایی: دبیر تخصصی: کمال خالق پناه
آدرس: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان
تلفن: ۰۹۱۲۶۹۰۳۱۷۴
وب سایت: http://scart.uok.ac.ir/
پست الکترونیکی: m.jamal8@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات