مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: سالنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۹
جانشین سردبیر/قائم مقام: دستیار سردبیر: دکتر مصطفی قادری حاجت
مدیر مسئول: دکتر سیدحمزه صفوی
صاحب امتیاز: موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: دکتر سید یحیی(رحیم)صفوی
مدیر داخلی: فریبا صیادی
هیئت تحریریه: دکتر سید مسعود موسوی شفائی، دکتر خلیل الله سردارنیا، دکتر حمیدرضا محمدی، دکتر علی آدمی، دکتر مجید عباسی، دکتر سید یحیی صفوی، دکتر فرشاد مومنی، .دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
آدرس: تهران، سعادت آباد، میدان کتاب، انتهای خیابان کوهستان، کوچه گل آذین (جنب یادگار امام شمال)، بن بست اول، شماره یک، طبقه سوم، موسسه آینده پژوهی جهان اسلام.
تلفن: ۰۲۱۲۲۳۵۷۸۵۶
وب سایت: http://journal.iiwfs.com/
پست الکترونیکی: journal@iiwfs.com
فکس: ۰۲۱۲۲۳۵۷۹۷۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸