معماری و شهرسازی ایران - نشریه علمی (وزارت علوم)

معماری و شهرسازی ایران (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۹۱
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
وب سایت: http://www.isau.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶