مطالعات و سیاست های اقتصادی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات و سیاست های اقتصادی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ بهمن ۱۳۷۹
مدیر مسئول: دکتر سید مسعود موسوی کریمی
ناشر: دانشگاه مفید
p-issn: ۲۴۲۳-۴۶۴۸
صاحب امتیاز: دانشگاه مفید
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر اکبر کمیجانی
مدیر اجرایی: زکریا مهتری
هیئت تحریریه: حمید ابریشمی، ناصر الهی، صادق بختیاری، منصور خلیلی عراقی، یدالله دادگر، حسین صادقی، جعفر عبادی، حسن عباسی نژاد، اسدالله فرزین وش، اکبر کمیجانی، محمود متوسلی، عباس میرآخور، محمدنقی نظرپور
آدرس: قم، انتهای بلوار شهید صدوقی، میدان مفید. دانشگاه مفید، دفتر مجلات
تلفن: ۰۲۵۳۲۱۳۰۲۸۳
وب سایت: http://economic.mofidu.ac.ir/
پست الکترونیکی: mofidccls@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵