مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی -

مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: منیژه ملایی
صاحب امتیاز: منیژه ملایی
سردبیر: زیر نظر شورای سردبیری
مدیر داخلی: محدثه ملایی
آدرس: نشانی تحریریه: کرج، بلوار باغستان، بین خیابان ششم و هفتم، روبروی مجموعه ورزشی انقلاب، پلاک 735، ساختمان پرند، واحد یک دفتر پشتیبانی: تهران، افسریه، 15 متری چهارم، خیابان 38، پلاک 28، واحد 2
تلفن: ۰۲۶۳۴۴۳۶۹۵۹
وب سایت: http://www.asscs.ir/
پست الکترونیکی: Shij.journals@gmail.com
فکس: ۰۲۱۴۳۸۵۷۱۲۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳