مطالعات ترجمه قرآن و حدیث - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات ترجمه قرآن و حدیث (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۵۳۸-۲۵۸۶
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۳
مدیر مسئول: علی حاجی‌خانی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
p-issn: ۲۴۲۳-۳۷۵۷
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: نصرت نیل ساز
مدیر اجرایی: مرجان شیری محمدآبادی
هیئت تحریریه: علی حاجی‌خانی، کاووس روحی، فتحیه فتاحی زاده، عبدالهادی فقهی زاده، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، رضا ناظمیان، سعید نجفی اسداللهی، ناصر نیکوبخت، لطف الله نبوی، ربکا روت گولد، شفیق ویرانی، نصرت نیل ساز
تلفن: ۰۹۹۱۹۴۹۹۴۶۰
وب سایت: https://qhts.modares.ac.ir/
پست الکترونیکی: mmtqh@modares.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸